Stichting SpeelOké

SpeelOké, voluit genaamd ‘Stichting speelotheek Delft SpeelOké’, is een initiatief van enthousiaste vrijwilligers, die het concept van een speelotheek een warm hart toedragen.

Onze doelen:

  • SpeelOké wil het spelen met speelgoed voor alle kinderen in en om Delft in de leeftijd van 0 tot 12 jaar mogelijk maken.
  • SpeelOké wil kinderen en hun ouders/opvoeders de mogelijkheid bieden om bewust en verantwoordelijk om te gaan met de aanschaf en het gebruik van speelgoed.

Hoe doen wij dat?

  • Wij stellen kwalitatief en educatief verantwoord speelgoed beschikbaar. Speelgoed dat is afgestemd op de verschillende leeftijden, interesses en ontwikkelingsfases van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.
  • Wij maken het mogelijk voor ouders/opvoeders om selectiever om te gaan met de aanschaf en het gebruik van speelmateriaal

SpeelOké draait volledig op vrijwilligers
Het bestuur van SpeelOké, bestaande uit 3 bestuursleden, vertegenwoordigt de stichting en zorgt voor de algemene gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting. Samen met de andere vrijwilligers maken zij het mogelijk om bovenstaande doelstellingen te realiseren. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en is aangesloten bij de Vereniging Speelotheken Nederland.